กล้องดูดาว (Telescopes)

กล้องดูดาว มีกี่ประเภท กล้องดูดาวใชงานต่างกันอย่างไร สามารถแบ่งตามประเภทของ กล้องดูดาว ได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ กล้องดูดาวหักเหแสง กล้องดูดาวสะท้อนแสง กล้องดูดาวผสม

กล้องดูดาวหักเหแสง (Refractor Telescope)

กล้องดูดาวหักเหแสงคือ กล้องดูดาว ที่ใช้เลนส์หน้ากล้อง (objective lense) ในการหักเหแสงที่ผ่านเข้ามาด้านหน้า กล้องดูดาว ให้รวมกันเป็นจุดหนึ่ง ซึ่งเป็นระยะโฟกัสของเลนส์ ที่ได้กำหนดไว้จากความโค้งของผิวเลนส์   กล้องดูดาวหักเหแสง มีความโดดเด่นในเรื่องของประสิทธิภาพ ความคมชัดที่สูง กว่า กล้องดูดาว ประเภทอื่น ๆ โดยขนาดสามารถพกพาได้ง่าย น้ำหนักไม่มาก จึงทำให้นักดูดาวทั่วโลกต่างชื่นชอบ กล้องดูดาวหักเหแสง ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ กล้องดูดาวหักเหแสง จะใช้วิธีการดู กล้องดูดาว ผ่านด้านท้ายของของ กล้องดูดาว ซึ่งอยู่ต่ำกว่าด้านหน้า   ปลายด้านหน้าของ กล้องจะชี้สูงกว่าตัวผู้ดูไปยังดาว หรือวัตถุท้องฟ้าที่ส่องดูเสมอ  ดังนั้นความยาวของ กล้อง จะยาวประมาณ 80 % ของ ความยาวโฟกัส ของ เลนส์วัตถุ ซึ่งถ้าเป็นผู้ชอบ กล้องดูดาวหักเหแสง ที่ความยาวโฟกัสสูงๆ อาจจะต้องใช้ กล้องดูดาวหักเหแสง ที่มีความยาวของท่อที่ค่อนข้างยาวเป็นพิเศษ

กล้องดูดาวสะท้อนแสง (Reflector Telescope)

กล้องดูดาวสะท้อนแสง ถูกออกแบบมาให้หน้า กล้องดูดาว มีขนาดใหญ่ถึงใหญ่มาก ในราคาที่ย่อมเยาที่สุดเมื่อเปรียบเทียบตามขนาดหน้ากล้องกับ กล้องดูดาว ประเภทอื่นๆ   โดย กล้องดูดาวสะท้อนแสง จะมีกระจกอยู่ทางด้านท้ายของ กล้องดูดาว (primary mirror) ซึ่งจะ สะท้อนแสง ของ กล้องดูดาว ไปยังด้านหน้า  สวนทางกับแสงที่เข้ามาใน กล้องดูดาว ดังนั้น กล้องดูดาวสะท้อนแสง จึงมี กระจกรอง (secondary mirror) ซึ่งทำหน้าที่ปรับให้แสงดังกล่าวที่ถูกสะท้อนจาก กระจกหลัก  ออกมาด้านข้าง หรือ ด้านท้ายของ กล้องดูดาว ประเภทของ กล้องดูดาวสะท้อนแสง จะมีหลัก ๆ ที่ขายในท้องตลาดด้วยกัน 3 ประเภท เช่น กล้องดูดาวสะท้อนแสง ประเภท นิวโตเนียน ซึ่งใช้ตัวท่อของ กล้องดูดาว ไปต่อไว้บน ขาตั้งกล้องดูดาว ประเภท อิเควตอเรียล(equatorial) ซึ่งจะทำให้ กล้องดูดาวสะท้อนแสง นี้สามารถติดตามดาวได้จากการปรับแกนหมุน Right Ascension ซึ่งเป็นแกน กล้องดูดาว ที่ปรับตามแนวขึ้น-ตกของดาวบนท้องฟ้า    แต่อย่างไรก็ตาม กล้องดูดาว ประเภทนิวโตเนี่ยน มีข้อจำกัดตรงที่ขนาดและน้ำหนักของ กล้องดูดาว จะต้องไม่มากนัก ไม่เกินความสามารถในการรับได้ของ ขาตั้งกล้องดูดาว  ดังนั้น ถ้า กล้องดูดาว มีขนาดหน้ากล้องที่ใหญ่ตั้งแต่ 10 นิ้วขึ้นไปจะต้องใช้ ขาตั้งกล้องดูดาว ซึ่งแพงมาก   และเมื่อเทียบกับราคากระจก กล้องดูดาว แล้วอาจทำให้เซต กล้องดูดาว นั้นแพงไม่แตกต่างกับ กล้องดูดาวหักเหแสง เลยก็เป็นได้ ดังนั้น กล้องดูดาว ประเภท ดอปโซเนี่ยน (Dobsonian telescope) จึงเกิดขึ้น ด้วยการออกแบบให้ตัวท่อของ กล้องดูดาว วางอยู่บนฐานไม้รูปตัวยูซึ่งสามารถหมุนรอบในแนวราบได้ ทำให้ กล้องดูดาว ประเภท ดอปโซเนี่ยน เป็น กล้องดูดาว ขนาดใหญ่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีกลไกที่ซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง ข้อเสียของ กล้องดูดาว นี้คือ เป็น กล้องดูดาว ที่ค่อนข้างใหญ่ มีน้ำหนักมาก จึงอาจไม่สะดวกในการพกพาไปใช้ในที่ต่าง ๆ กล้องดูดาวสะท้อนแสงประเภท ritchey-chretien ซึ่งใช้กระจกรูปโดนัทที่อยู่ด้านท้ายของกล้อง สะท้อนแสงออกมาทางด้านหน้าแล้วใช้กระจกทรงกลมสะท้อนแสงกลับไปผ่านรูของโดนัท และใช้เลนส์นี้เป็นตัวกำหนดความยาวโฟกัสของแสงด้วยเช่นกัน ซึ่งกล้องดูดาวประเภทนี้ผลิตยากเนื่องจากผิวกระจกไม่ได้เป็นผิวทรงกลมหรือพาราโบลาทั่วไป ทำให้กล้องสะท้อนแสงประเภทนี้มีราคาแพง

กล้องดูดาวผสม (Catadioptric Telescope)

สำหรับผู้ที่ต้องการดูดาวเคราะห์ที่ใช้กำลังขยายสูงๆ ท่านจะต้องมองหากล้องดูดาวที่หน้ากล้องใหญ่และมีความยาวโฟกัสสูง หากท่านใช้กล้องหักเหแสง ที่หน้ากล้องประมาณ 8 นิ้ว และความยาวโฟกัสประมาณ 15 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหน้ากล้อง ท่านอาจต้องใช้งบประมาณหลักหลายล้านบาท จึงจะสามารถเป็นเจ้าของกล้องดูดาวประเภทนี้ได้ จากข้อจำกัดของกล้องดูดาวหักเหแสงเรื่องของความยาวโฟกัส หรือกล้องสะท้อนแสงเช่นเดียวกัน ระบบกล้องดูดาวผสม เช่น แมคซูตอฟแคซซิเกรน (Maksutov Cassegrain) หรือ ชมิดช์แคซซิเกรน (Schimidt Cassegrain) จึงเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้ ทำให้กล้องดูดาวสามารถมึขนาดใหญ่ได้มาก และ ความยาวตัวกล้องไม่ได้ยาวไปกว่า3-5 เท่าของขนาดหน้ากล้องดูดาวเลย กล้องประเภท แมคซูตอฟแคซซิเกรนมีจุดเด็นในขนาดหน้ากล้องไม่เกิน 6 นิ้ว เนื่องจากผลิตง่ายโดยใช้ minicus lens ซึ่งอยู่ด้านหน้าของกล้องซึ่งเป็นเลนส์ทรงโค้งกลมธรรมดา จึงผลิตได้ง่ายและแม่นยำกว่า แต่เนื่องจากขนาด เลนส์ minicus ที่ค่อนข้างหนา เมื่อผลิตกล้องดูดาวที่หน้ากล้องใหญ่ตั้งแต่ 8 นิ้วขึ้นไป จึงเป็นเรื่องยากและน้ำหนักจะหนักมาก ดังนั้นกล้องดูดาวประเภท ชมิดช์แคซซิเกรนจึงเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ ด้วยการออกแผบ corrector plate ที่เป็นเลนส์หน้ากล้องเป็นทรงผิว hyperbolar ที่ผลิตได้ยากกว่าเลนส์ทรงโค้งหลายเท่า แต่สามารถแก้ปัญหาเลนส์ที่หนาและหนักของกล้องดูดาวแบบ แมคซูตอฟแคซซิเกรนได้ สำหรับท่านที่ต้องการ เลือกซื้อ กล้องดูดาว กล้องโทรทรรศน์ กล้องส่องดูดาว ราคาถูก เป็นของตัวท่านเอง หรือท่านที่ได้ซื้อ กล้องดูดาว กล้องโทรทรรศน์ กล้องส่องดูดาว ราคาถูก ไปแล้วแต่ยังไม่ถูกใจอันเนื่องมาจากยังไม่รู้ว่าจะเลือกอย่างไร  จากประสบการณ์การขาย กล้องดูดาว ของเรานับสิบปี เราได้กลั่นกรองวิธีการเพื่อการเลือก กล้องดูดาว ในแบบที่ถูกใจตัวท่านไว้อย่างง่ายดาย เราจะไม่นำเสนอบทความหรือเทคนิครายละเอียดที่ซับซ้อนเกินความจำเป็นสำหรับท่าน เพื่อความเรียบง่ายและตรงประเด็น เพียงท่าน เลือกซื้อ กล้องดูดาว กล้องโทรทรรศน์ กล้องส่องดูดาว ราคาถูกจากความต้องการของท่านตามหัวข้อดังต่อไปนี้ท่านจะสามารถจับจอง กล้องดูดาว กล้องโทรทรรศน์ กล้องส่องดูดาว ราคาถูก ราคาพิเศษ 2019 ที่ตรงกับความต้องการของท่านได้อย่างง่ายดาย

สินค้าใหม่

TOP